ENVÍANOS UN MENSAJE DE
WHATSAPP AL 934 235 598
O LLÁMANOS POR
TELÉFONO AL 934 235 598
COMUNICADO EMERGENCIA COVID 19
Normativa relativa al COVID-19 per a la seguretat de tots
Normativa relativa al COVID-19 para la seguridad de todos
No vingui si té tos o febre
No venga si tiene tos o fiebre
Vingui amb la seva mascareta
Venga con su mascarilla
Acudeixi a l’hora assignada i si no pogués assistir avisi amb la màxima antelació
Acuda a la hora asignada y si no pudiera asistir avise con la máxima antelación
Acudeixi sol o, si és menor o depenent, vingui nomès amb un acompanyant
Acuda solo o, si es menor o dependiente, venga sólo con un acompañante
Per a mantenir la distància de seguretat, és possible que s’hagi d’esperar fora de la consulta
Para mantener la distancia de seguridad, es posible que deba esperar fuera de la consulta
Tots els professionals de la Clínica Dental Garriga s’han acreditat en la prevenció del risc de transmissió del Covid-19 per la Fundación Dental Española-Consejo de Dentistas de España 
Todos los profesionales de la Clínica Dental Garriga se han acreditado en la prevención del riesgo de transmisión del Covid-19 por la Fundación Dental Española-Consejo de Dentistas de España
Poden comunicar-se amb nosaltres per Whatsapp, al mateix número de la consulta 934 235 598
Pueden comunicarse con nosotros por Whatsapp, en el mismo número de la consulta 934 235 598
DESDE 1967 GANÁNDONOS LA CONFIANZA DE NUESTROS PACIENTES
FINANCIACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS